Dažniausiai užduodami klausimai
Problema Sprendimas
Bendro pobūdžio problemos
Skaitmeninio priedėlio indikatorius (šviesos diodas) priekinėje panelėje nešviečia
 • Patikrinkite maitinimo tinklo kabelį. Įsitikinkite ar tinklo kabelio kištukas ir maitinimo tinklo lizdas atitinka vienas kitam.
 • Patikrinkite ar įjungėte maitinimo tinklo jungiklį galinėje priedėlio panelėje į padėtį ON (įjungta), skaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Imtuvo įjungimas pirmą kartą“.
Nėra vaizdo (TV ekrane nepasirodo įdiegimo vedlys ar naudotojo meniu langas, mėlynas arba juodas ekranas)
 • Įsitikinkite ar skaitmeninio priedėlio maitinimas įjungtas (skaitykite prieš tai pateiktas rekomendacijas)
 • Patikrinkite ar skaitmeninis priedėlis yra darbo režime (šviesos diodas priekinėje panelėje turi šviesti žalia šviesa). Jei skaitmeninis priedėlis yra budėjimo režime (šviesos diodas šviečia raudona šviesa), įjunkite priedėlį į darbo režimą paspausdami distancinio valdymo pulto mygtuką STANDBY (mygtukas su raudonu apskritimu).
 • Patikrinkite ar SCART arba HDMI jungtys patikimai prijungtos prie priedėlio ir televizoriaus.
 • Patikrinkite ar pasirinkote pagrindinę televizoriaus SCART ar HDMI jungtį, jei jų televizorius turi po keletą. Jei Jūsų televizorius yra seno modelio, įjunkite SCART AV režimą, kaip aprašyta televizoriaus instrukcijoje.
 • Patikrinkite ar pakankamas televizoriaus ekrano šviesumas, jei per mažas, padidinkite.
Bloga vaizdo kokybė
 • Skaitykite „Nėra vaizdo“
Nėra garso
 • Pirmiausiai perskaitykite rekomendacijas „Nėra vaizdo“.
 • Patikrinkite ar pakankamas garso lygis. Jei per mažas, pareguliuokite tiek skaitmeninio priedėlio tiek televizoriaus garso lygį.
 • Patikrinkite ar neišjungtas skaitmeninio priedėlio ar televizoriaus garsas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
 • Nukreipkite pultą tiesiai į skaitmeninį priedėlį.
 • Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas, esant įtarimui, kad jos blogos, pakeiskite.
Klaidų pranešimai televizoriaus ekrane
Pranešimas „Nėra signalo“, arba stringantis ir „šachmatuojantis“ vaizdas
 • Patikrinkite antenos kabelio kištuką, patikrinkite ar jis patikimai prijungtas prie priedėlio antenos lizdo.
 • Tris kartus paspaudę DVP mygtuką „Info“ patikrinkite signalo lygį. Jis turi būti ne mažesnis už 60 %.
 • Patikrinkite ar nenutrūkęs antenos kabelis, ar jame nėra trumpų jungimų, ar antenos kita kryptimi nepasuko vėjas ar kiti veiksniai.
 • Jeigu jūsų antena su stiprintuvu, patikrinkite ar įjungtas jos maitinimo šaltinis, jei ji turi jį atskirą. Jei antenos stiprintuvas maitinamas iš priedėlio, patikrinkite ar antenos maitinimas įjungtas, kaip parašyta instrukcijos skyriuje „Antenos nustatymas“..
Pranešimas „Antenos trumpas jungimas“
 • Jeigu jūsų antena neturi stiprintuvo, arba jeigu antenos stiprintuvas maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio, išjunkite antenos maitinimo įtampą iš priedėlio, kaip parašyta instrukcijos skyriuje „Antenos nustatymas“..
 • Jeigu antenos stiprintuvas maitinamas iš atskiro maitinimo šaltinio, atidžiai patikrinkite ar teisingai prijungti antenos kabeliai prie maitinimo tiekimo mazgo: kabelis einantis į anteną turi būti prijungtas prie lizdo „ANT“, kabelis einantis į priedėlį turi būti prijungtas prie lizdo „TV“. Priešingu atveju gali būti sugadintas skaitmeninis priedėlis.
 • Jeigu antenos stiprintuvas maitinamas iš priedėlio, patikrinkite antenos kabelį ir stiprintuvą ar juose nėra trumpų jungimų.
Pranešimas „Nėra priėjimo“
 • Koduota programa. Įdėta netinkama, sugadinta kortelė, arba pasibaigęs jos galiojimo laikas.
Pranešimas „Kortelė neįdėta“
 • Koduota programa. Kortelė neįdėta, įdėta ne tuo galu ar puse, arba įdėta ne iki galo.
Programų paieška
Priedėlis neranda programų
 • Skaitykite aukščiau pateiktas rekomendacijas: Pranešimas „Nėra signalo“ .
 • Jei žinote kokiu kanalu ar dažniu vyksta transliacija, patikrinkite ar pakankamas signalo lygis kaip parašyta instrukcijos skyriuje „Antenos nustatymas“.
Vartotojų užduodami klausimai
Priedėlį perkėliau į kitą vietą (išvežiau į sodą), nerodo programų
 • Jeigu priedėlis perkeltas į kitą vietą, kuri toli nuo buvusios, įsitikinkite ar dar esate buvusio siųstuvo priėmimo zonoje. Skaitykite instrukcijos skyrių „Antenos nustatymas“.
 • Įsitikinkite ar antenos kryptis naujoje vietoje yra į siųstuvą. Jei ne, pareguliuokite, naudokitės instrukcijos skyriumi „Antenos nustatymas“.
 • Išsiaiškinkite ar antena yra su stiprintuvu ar be. Jei su stiprintuvu, patikrinkite ar antenos maitinimas priedėlyje įjungtas, naudokitės instrukcijos skyriumi „Antenos nustatymas“.
Nemoku naudotis nuotolinio valdymo pultu
 • Nukreipkite pultą tiesiai į skaitmeninį priedėlį.
 • Ką reiškia kiekvieno mygtuko paspaudimas, aprašyta instrukcijos skyriuje „Nuotolinio valdymo pultas“.
Nematau kai kurių programų
 • Gali būti kad nematote LRT arba Lietuvos ryto programų po buvusių pakeitimų. Atlikite automatinę programų paiešką iš naujo pagal instrukcijos skyrių „Programų paieška“.
 • Gali būti kad nematote programų, kurių signalas silpnesnis. Patikrinkite antenos įvadą ir kryptį. Įsigykite jautresnę anteną.
Ką daryti, kad matyčiau visas (tame tarpe ir koduotas) programas.
 • Įsigykite TEO kortelę.
Priedėlis prašo PIN kodo, nerodo kai kurių programų
 • Jūs „užrakinote“ kai kurias programas ir įvedėte savo PIN kodą.
 • Atrakinkite programas kaip parašyta instrukcijos skyriuje „Suaugusiųjų meniu“.
 • Jei pamiršote PIN kodą, kreipkitės į garantinio aptarnavimo specialistus.
Pagal horizontalę ištemptas ar suspaustas vaizdas
 • Kai kurie seni įrašai yra rodomi neišlaikant vaizdo proporcijų.
 • Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtuku „Aspect Ratio“. Paspauskite jį keletą kartų, kol vaizdo proporcijos bus tinkamos.
Priedėlis TC-402 nerodo HD programų (konkrečiai LRT HD)
 • TC-402 aparatiniai resursai neleidžia priimti ir dekoduoti HD TV programų.
 • Apie priedėlio galimybes detaliai parašyta naudojimo instrukcijoje.
 • Perdaryti priedėlį, kad jis rodytų HD programas techniškai labai sudėtinga ir ekonomiškai neapsimoka.
Turiu CC-402 HD (CIC-402HD, CIC-412 HD), ar juo galiu priimti skaitmeninės TV programas iš eterio
 • Ne negalite. TC-402 HD yra skirtas priimti antžeminės skaitmeninės TV programas (DVB-T), o CC-402HD, CIC-402 HD, CIC-412 HD – kabelinės skaitmeninės TV programas (DVB-C).