UAB „Selteka“ sėkmingai įgyvendimo projektą

UAB „Selteka“ gavo Europos Sąjungos paramą pagal įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Įmonė bendradarbiaudama su Kauno Technologijos universitetu vykdė projektą nuo 2012 metų gruodžio. Projekto metu buvo sukurta (suprogramuota bei ištestuota) Linux aplinkoje veikianti IPTV IF-402 HD priedėlių valdymo sistema.

Projekto pavadinimas: „Tarpinė IPTV priedėlių IF-402HD technologinio gamybinio proceso valdymo sistema“
Projekto numeris: VP2-1.3-ŪM-05-K-01-045

Projekto trukmė: nuo 2012-12-03 iki 2013-06-16
Inovacinio čekio suma 19671,00 Lt

Finansavimas iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros: 15737,0 LT (80 proc.)