UAB „Selteka“ sėkmingai įgyvendimo projektą

UAB „Selteka“ gavo Europos Sąjungos paramą pagal įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Įmonė bendradarbiaudama su Kauno Technologijos universitetu vykdė projektą nuo 2013 metų balandžio mėn. Projekto metu buvo sukurtas realiu laiku veikiančios skaitmeninės TV auditorijos matavimo programinis modulis.

Projekto pavadinimas: „Realiu laiku veikiančios skaitmeninės TV auditorijos matavimo programinis modulis“
Projekto numeris: VP-1.3-ŪM-05-K-02-134
Projekto trukmė: nuo 2013-04-15 iki 2013-10-15
Inovacinio čekio suma 18468,00 Lt
Finansavimas iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros: 14774,0 LT (80 proc.)