Pranešimas apie gautą paramą

2016 m. rugsėjo 20 d. buvo užbaigtas projektas “UAB “Selteka” energijos vartojimo auditas”, kuris buvo administruotas Lietuvos Verslo Paramos Agentūros. Ši programa skirta įmonės paskatinimui identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvimui didinti. Projekto biudžetas sudarė  14.800 EUR, iš kurių 8.880 EUR buvo finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų programą “Auditas Pramonei LT”.

Projekto metu buvo atliktas energijos vartojimo auditas bei pasiūlytos B ir C grupės energijos taupymo priemonės. Efektyviausios pasiūlytos priemonės pavieniui galėtų sutaupyti iki 78% energijos per metus ir sumažinti CO2 taršą iki 36t per metus. Tarp pasiūlymų įvardinti tiek vidutinio laikotarpio atsipirkimą atnešiantys pakeitimai (pvz. liuminisencinių lempų keitimas), tiek ilgalaikiai projektai (pvz. saulės elementų diegimas). Po projekto pabaigos UAB “Selteka” planuoja susikoncentruoti į dallies pasiūlytų priemonių įgyvendinimą.

Projekto pavadinimas: „UAB „Selteka” ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS”

Projekto numeris: Nr. S-04.2.1-LVPA-K-804-01-0012

Projekto tikslas – Energijos vartojimo apimčių įmonėje identifikavimas, energijos vartojimo mažinimo galimybių nustatymas, priemonių įmonės energijos efektyvumui didinti numatymas.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04-20 iki 2016-09-20

Skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimo suma: 8880,00 Eurų