Įmonė sėkmingai užbaigė projektą „UAB „Selteka“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“

UAB „Selteka“ – viena didžiausių Rytų Europoje elektronikos produktų gamintoja. Esame lietuviško kapitalo įmonė, kurioje vienu metu vystomi du verslo segmentai: OEM ir EMS. Tokia patirtis suteikia mūsų sprendimams originalumo. OEM našaus konvejerinio darbo principus puikiai pritaikėme EMS produktų gamyboje. Staigaus partnerio veiklos augimo atveju galime žmogiškuosius resursus perskirstyti tarp OEM ir EMS verslo segmentų ar net laikinai perkelti juos į partnerio įmonę.
Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje bei pasaulyje susidariusią ekonominę situaciją bei siekiant didinti įmonės konkurencingumą, yra būtina aktyviau investuoti į naujų rinkų paiešką, todėl planuojant padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis, nusprendėme dar didesnį dėmesį skirti eksporto rinkodarai. Geriausias būdas save pristatyti yra dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ar parodose. Kadangi investicijos dalyvavimui parodose susidaro didelės, nusprendėme pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti. LVPA įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę Naujos Galimybės. Pasinaudodami ES parama galėjome geriau parengti reklaminę medžiagą ir sudalyvauti daugiau parodų nei būtume galėję naudodamiesi tik nuosavomis lėšomis. Projektas suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Projektas prisidėjo prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvėrė galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose.

Projektas startavo 2011 metų Gruodžio 15 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2013 metų gruodžio 15 dieną. Per šį laikotarpį buvo sudalyvauta 5 parodose remiamose ES lėšomis. Visa projekto vertė sudarė virš 150 tūkst. litų.

Projekto pavadinimas: “UAB “Selteka” pardavimų užsienio rinkose didinimas”
Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-04-K-03-228
Projekto trukmė: nuo 2011-12-15 iki 2013-12-15
Skirta finansavimo suma: 81.345 lt