Didelio poveikio technologijų UAB „Selteka“ diegimas, sudarantis sąlygas masinei intelektualių LED apšvietimo sistemų gamybai

UAB Seltekoje vykdomas projektas pagal priemones DPT Pramonei LT+ „Didelio poveikio technologijų UAB „Selteka“ diegimas, sudarantis sąlygas masinei intelektualių LED apšvietimo sistemų gamybai“ prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioriteto „Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos“ veiksmų plano įgyvendinimo.

Projekto metu įsigyta technologinė įranga bus skirta gaminti veiksmingas patalpų fizinio mikroklimato (apšvietimo) formavimo sistemas ir jų komponentus. Tai bus sistemos, atskiri jas sudarantys gaminiai, turintys aukštesnį bendrąjį kriterijų, susiejantį energinį efektyvumą, ekonominį ir gyvavimo ciklo racionalumą bei aplinkosaugos ir komforto priimtinumą;

Su projekto metu įsigytomis DPT sukurti produktai bus ne tik inovatyvūs, bet ir konkurencingi savo kaina.

Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 3 uždavinio „Didinti pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų gamybą“ įgyvendinimo.

Projektas taip pat prisidės ir prie ilgalaikės UAB „Selteka“ vizijos ir misijos – būti žinoma Europoje kaip inovatyvi elektronikos gaminių projektavimo ir gamybos įmonė – įgyvendinimo.

Įgyvendinusi projektą, UAB Selteka ženkliai padidins savo konkurencinį pranašumą Lietuvos ir užsienio rinkose, sukurs naujų darbo vietų, didins eksporto apimtis ir išplės eksporto rinkas.