Pranešimas apie gautą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui vykdyti

Augant UAB „Selteka“ gamybos apimtims, iškilo poreikis optimizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesus, diegiant pažangias, šiuolaikiškas vadybos metodikas. Dėl besiplečiančio teikiamų paslaugų spektro, augančio produkcijos realizavimo užsienio rinkose ir didėjančios konkurencijos veiklos procesai įmonėje tapo sunkiau suvaldomi.

LEAN vadybos metodų sistema pasirinkta siekiant sumažinti gamybos nuostolius, padidinti gamybos proceso našumą, optimizuoti gamybos procesų eiliškumą, įdiegti naujus darbo standartus ir problemų sprendimo metodiką, užtikrinti efektyvią vidinę komunikaciją.

Įdiegus LEAN metodų sistemą:

- bus tolygiai išdėstytas gamybos srautas, gamybos procesas taps lankstus, lengvai valdomas;

- problemos visuose gamybos procesuose taps vizualiai matomos, jos bus sprendžiamos efektyviai ir negrįžtamai, todėl bus minimizuoti gamybos defektai ir klaidų skaičius;

- didės ilgalaikis organizacijos produktyvumas (gebėjimas daugiau pagaminti/suteikti paslaugų su tais pačiais resursais ir(arba) greičiau, kokybiškiau);

- darbuotojai bus skatinami dalintis gerosiomis patirtimis, idėjomis ir kurti sau patrauklią darbo vietą;

-  didės klientų pasitenkinimas dėl užsakymo terminų laikymosi bei ženkliai pagerėjusios aptarnavimo kokybės.

Efektyvių procesų valdymas yra paremtas integraliais Lean metodais (įrankiais). Atsitiktinis atskirų metodų ar įrankių taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, todėl projekto metu numatytas sisteminis ir nuoseklus veiklos tobulinimo vadybos disciplinos įgyvendinimas.

Į nuolatinį procesų tobulinimą planuojame įtraukti kuo daugiau darbuotojų, tad dirbti, taikant LEAN metodus, įmonėje planuojama apmokyti aukščiausios ir   vidutinės grandies vadovai, kurie įgytas žinias gebės perduoti savo vadovaujamai komandai. Ši sistema įgalins visų lygių darbuotojus suvokti savo indėlį, užtikrinant darbo kokybę, įmonėje.

Projekto įgyvendinimo metu bus orientuojamasi į gamybos procesų valdymą, projektų valdymą, nuostolingų, neefktyvių procesų identifikavimą ir eliminavimą. Padidinus tiekimo grandinės efektyvumą ir eliminavus pridėtinės vertės nekuriančius procesus, įmonė padidins savo konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, padidins darbo našumą ir sumažins vertės nekuriančių procesų generuojamus nuostolius.

Projekto pavadinimas: „UAB „Selteka” produktyvumo didinimas diegiant LEAN vadybos metodų sistemą”

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0010

Projekto tikslas – įdiegus įmonėje „Selteka” LEAN vadybos metodų sistemą, optimizuoti gamybos procesą, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ir konkurencinį pranašumą.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-06-01 iki 2018-01-31

Skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimo suma: 29.668,00 Eurų