2013 metais Selteka suteikta parama

2013 m. vykdėme visuomeninius ir socialinės atsakomybės projektus:

  • Kauno  rankinio  klubui “Granitas” suteikėme paramą 14000 Lt;
  • VŠĮ “Sabonio  krepšinio  centrui ” suteikėme 10000 Lt paramą;
  • VŠĮ „Kauno  automobilininkų  sporto  klubui“  skyrėme 2000 Lt lėšų;
  • VŠĮ “Kauno  virpstui” suteikėme 5000 Lt paramą;
  • Kauno Prekybos ir amatų  rūmams skyrėme 2000 Lt paramą;
  • Labdaros  ir  paramos  fondui  “Ateities  žvaigždė”  skyrėme 200 Lt;
  • Aklųjų  paramos  ir  labdaros  fondui skyrėme 1150 Lt grynųjų lėšų ir padovanojome  TV priedelių už 420 Lt;

Viso per 2013 m. suteikėme paramos už 34770 Lt.