2007-2011 metų ES projektai
  • „Skaitmeninės televizijos DVB-T skaitmeninio formato kanalų selektorių sukūrimas“ Nr. 6537901-01-01-0053
  • „DVB-T priedėlio, skirto skaitmeninio formato televizijos programų priėmimui, sukūrimas.” Nr. 8-502/4GAL.1;
  • „Integruojamo skaitmeninio modulio hibridiniam televizoriui sukūrimas siekiant padidinti UAB „SELTEKA” konkurencingumą ir verslumo lygį, padidinti įmonės mokslinių tyrimų potencialą” Nr.S-BPD2004-ERF-3.1.7-06-06/0004;
  • „Interaktyvaus TV imtuvo funkcijų išplėtimas e-paslaugoms”, VP2-1.3-ŪM-01-K-01-016.;
  • UAB EB struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Intelektas LT“: „Hibridinių multimedijos mazgų su e-funkcijomis sukūrimas“. Į naujas technologijas buvo investuota 1,35 mln. Lt (289865,22 EUR).
  • UAB EB struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas: „UAB „Selteka“ žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos bei gebėjimų stiprinimas“. Paraiškos SFMIS numeris: VP1-1.1.-SADM-01-K-01-183. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyta viso 90 įmonės darbuotojų: nuo visų lygių vadovų, inžinierių-technologų iki darbininkų. Darbuotojų mokymams panaudota 652.940,00 Lt (189257,97 EUR).