Apdovanojimai bei apžvalgos

2011

2011m. vasario 1-3 dienomis UAB “Selteka” sėkmingai pristatė savo naujausius gaminius CIC-402HD ir IF-402HD Maskvos parodoje „CSTB 2011“. Nauji “Selteka” gaminiai, skirti Rusijos rinkai, sulaukė ypatingai didelio dėmesio. Ypač sėkmingai pavyko IPTV priedėlio IF-402HD pristatymas. Parodos metu dėl pastarojo gaminio platinimo teisių buvo pasirašyta sutartis su vienu iš skaitmeninės TV sprendimų NVS šalyse lyderiu – kompanija BCC. Per tris parodos dienas “Selteka” susitiko ir užmezgė virš 50 naujų kontaktų.

2010

UAB “Selteka” sėkmingai įvykdė EB stuktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Intelektas LT“: „Hibridinių multimedijos mazgų su e-funkcijomis sukūrimas“. Į naujas technologijas buvo investuota 1,35 mln. Lt.

UAB „Selteka“ sėkmingai įvykdė EB struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą: „UAB „Selteka“ žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos bei gebėjimų stiprinimas“. Paraiškos SFMIS numeris: VP1-1.1.-SADM-01-K-01-183. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyta viso 90 įmonės darbuotojų: nuo visų lygių vadovų, inžinierių-technologų iki darbininkų. Darbuotojų mokymams panaudota 652.940,00 Lt.

2011 – 2007

Per paskutinius penkerius metus UAB „Selteka“ sėkmingai užbaigė 4 projektus:

  • “Skaitmeninės televizijos DVB-T skaitmeninio formato kanalų selektorių sukūrimas” Nr. 6537901-01-01-0053;
  • “DVB-T priedėlio, skirto skaitmeninio formato televizijos programų priėmimui, sukūrimas.” Nr. 8-502/4GAL.1;
  • “Integruojamo skaitmeninio modulio hibridiniam televizoriui sukūrimas siekiant padidinti UAB”SELTEKA” konkurencingumą ir verslumo lygį, padidinti įmonės mokslinių tyrimų potencialą”   Nr.S-BPD2004-ERF-3.1.7-06-06/0004;
  • “Interaktyvaus TV imtuvo funkcijų išplėtimas e-paslaugoms”, VP2-1.3-ŪM-01-K-01-016.

Visi šie projektai buvo dalinai finansuojami iš Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Europos Są jungos struktūrinių fondų lėšų. Bendra projektų vertė sudarė 710 830 Lt arba 205 870 EUR.

2008 Skaitmeninis TV priedėlis “TF-401” buvo apdovanotas Inovacijų prizu nacionalinio konkurso “Inovatyvus gaminys” kategorijoje.

2007

UAB „Selteka“ buvo pripažinta viena iš geriausių šalies mąstu ir apdovanota nacionalinio konkurso „Inovatyvi įmonė‘07“ prizu.

2006
Pradėtas gamybos ir elektronikos produktų surinkimo paslaugų verslas Rusijoje, Kaliningrado srityje.
UAB “Selteka” projektas skaitmeninės TV srityje laimėjo subsidijas iš ES struktūrinių fondų.

2005
UAB “Selteka”  tapo didžiausia TV kanalų selektorių gamintoja Europoje. Pagaminta 3,2 mln. vnt.

2004
2 skaitmeninės TV produktų vystymo projektai laimėjo LR Ūkio ministerijos ir ES PHARE programos finansavimą.

2002
Sukurtas TV serviso produktų platinimo tinklas Europos ir NVS šalyse.
Pradėtas vystyti elektronikos produktų surinkimo paslaugų verslas.

1999
UAB “Selteka” pirmoje iš nepriklausomos Lietuvos elektronikos kompanijų įdiegta kokybės valdymo sistema LST EN ISO 9001:2000.

1990
Pirmoji įmonė buvusioje TSRS pradėjo serijinę gamybą, naudojant SMD įrangą ir SMT technologiją.
Pagaminta 7,5 milijonų TV kanalų selektorių, kas sudarė 53% TSRS rinkos poreikio.

1987
Pirmoji įmonė iš buvusios TSRS elektronikos gamyklų įdiegė paviršinio montažo (SMT) technologiją.