Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Vizija
Siekiame būti žinomais Europoje kaip inžinierinio – gamybinio ugdymo centras ir patikimas elektronikos produktų gamintojas.

Misija
Lanksčiai projektuoti ir gaminti originalius televizijos, LED apšvietimo bei įterptinių technologijų gaminius;
Teikti elektronikos produktų surinkimo paslaugas, kuriant ir pritaikant individualius technologinius sprendimus;
Užtikrinti elektronikos prietaisų gamintojams ir galutiniams vartotojams visapusišką jų lūkesčių tenkinimą.

Mes siekiame kokybės ir aplinkos apsaugos tikslų:

  • Sumažinti poveikį aplinkai iki minimumo;
  • Vykdyti savo įsipareigojimus mūsų klientams, mūsų žmonėms, mūsų partneriams, mūsų tiekėjams ir mūsų akcininkams;
  • Sukurti saugią ir sveiką, aukštos darbo kultūros darbinę aplinką.

Kokybės ir aplinkos apsaugos valdymas yra vienas iš aukščiausių mūsų veiklos prioritetų.
Siekiant kokybės ir aplinkos apaugos tikslų, bendrovės vadovybė ir kiekvienas darbuotojas įsipareigojame:

  • Laiku pristatyti kokybiškus produktus ir paslaugas, kurios atitinka mūsų klientų lūkesčius.
  • Nustatyti ir suprasti klientų lūkesčius, įvertinti užsakymų įgyvendinimo galimybes bei priemones, siekiant padidinti užsakovų pasitenkinimą.
  • Modernizuoti ir tobulinti technologinius procesus bei produktus, atsižvelgiant į technologinę pažangą, klientų poreikius ir kitų suinteresuotų organizacijų veiklą, taikant nuolatinio gerinimo, taršos prevencijos ir aplinkos apsaugos principus.
  • Sistemingai mokyti darbuotojus, didinti jų motyvaciją ir kvalifikaciją bei įgūdžius, siekiant sukurti mūsų klientams ir bendrovei pridėtinę vertę.
  • Skatinti darbuotojų atsakomybę už kokybę ir aplinkos apsaugą visoje vertės kūrimo grandinėje.
  • Raginti tiekėjus, subrangovus ir klientus vadovautis tarptautiniais aplinkos apsaugos reikalavimais.
  • Vykdyti veiklą pagal ISO 9001, ISO 14001 ir IPC-A-610 standartų reikalavimus.

UAB „SELTEKA“ įsipareigoja laikytis aukštų socialinių, aplinkos apsaugos, žmogaus ir intelektinės nuosavybės teisių, etikos, kultūros ir kokybės valdymo standartų visų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Bendrovės politika atspindi bendrovės vertybes ir elgesį.

Mūsų vertybės:

Patirtis ir žinios – Sukauptą ilgalaikę patirtį elektronikos srityje nuolatos vystome ir taikome kasdienėje veikloje teisingiems sprendimams priimti.
Inovatyvumas ir kūrybiškumas – Skatiname kūrybingai analizuoti ir vertinti situaciją, ieškome unikalių sprendimų, kuriame inovatyvias paslaugas.
Susitarimų laikymasis – Veikdami kaip komanda, turime bendrą tikslą. Siekiant numatytų rezultatų, laikomės susitarimų, suprantame ir prisiimame atsakomybę už sprendimus.