Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Vizija
Siekiame būti žinomais Europoje kaip inžinierinio – gamybinio ugdymo centras ir patikimas partneris elektronikos produktų gamyboje.

Misija
Projektuoti ir gaminti aukštos pridėtinės vertės LED apšvietimo bei įterptinių technologijų gaminius.
Teikti elektronikos produktų surinkimo paslaugas, naudojant klientams geriausiai tinkančius technologinius sprendimus.
Užtikrinti mūsų paslaugų ir gaminių vartotojams tinkamą pagrįstų lūkesčių tenkinimą.

Kokybės ir aplinkos apsaugos valdymas yra vienas iš aukščiausių mūsų veiklos prioritetų, todėl bendrovės vadovybė ir kiekvienas darbuotojas įsipareigojame:

  • siekti maksimalaus klientų poreikių tenkinimo, jų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant stabiliai aukštą produktų bei teikiamų paslaugų kokybę.
  • skatinti bendrovėje inovacijų kultūrą, į pokyčių įgyvendinimą įtraukiant visų lygmenų darbuotojus;
  • tobulinti technologinius procesus ir produktus, atsižvelgiant į technologinę pažangą, klientų poreikius bei kitų suinteresuotų organizacijų veiklą, taikant aplinkos apsaugos nuolatinio gerinimo principus;
  • laikytis galiojančių vietos teisės aktų, standartų ir kitų reglamentų, apimančių mūsų veiklos sritį;
  • sistemingai mokyti darbuotojus, didinti jų motyvaciją, kvalifikaciją ir įgūdžius;
  • užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje;
  • skatinti darbuotojų atsakomybę už kokybę ir aplinką visoje vertės kūrimo grandinėje;
  • raginti tiekėjus, subrangovus ir klientus vadovautis tarptautiniais aplinkosaugos reikalavimais;
  • vykdyti veiklą pagal ISO 9001, ISO 14001 ir IPC-A-610 standartų reikalavimus.

SELTEKA įsipareigoja laikytis aukštų socialinių, aplinkos apsaugos, žmogaus teisių, etikos, kultūros ir kokybės valdymo standartų visų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Bendrovės politika atspindi bendrovės vertybes ir elgesį.

Mūsų vertybės:
Patirtis ir žinios - Sukauptą ilgalaikę patirtį elektronikos srityje nuolatos vystome ir taikome kasdienėje veikloje teisingiems sprendimams priimti.
Inovatyvumas ir kūrybiškumas – Skatiname kūrybingai analizuoti ir vertinti situaciją, ieškome unikalių sprendimų, kuriame inovatyvias paslaugas.
Susitarimų laikymasis – Veikdami kaip komanda, turime bendrą tikslą. Siekiant numatytų rezultatų, laikomės susitarimų, suprantame ir prisiimame atsakomybę už sprendimus.