ES projektai
Pranešimas apie gautą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui vykdyti

Augant UAB „Selteka“ gamybos apimtims, iškilo poreikis optimizuoti įmonės gamybos ir pardavimų procesus, diegiant pažangias, šiuolaikiškas vadybos metodikas. Dėl besiplečiančio teikiamų paslaugų spektro, augančio produkcijos realizavimo užsienio rinkose ir didėjančios konkurencijos veiklos procesai įmonėje tapo sunkiau suvaldomi. LEAN vadybos metodų sistema pasirinkta siekiant sumažinti gamybos nuostolius, padidinti gamybos proceso našumą, optimizuoti gamybos procesų eiliškumą, įdiegti naujus darbo standartus ir problemų sprendimo metodiką, užtikrinti efektyvią vidinę komunikaciją. Įdiegus LEAN metodų sistemą: – bus tolygiai išdėstytas gamybos srautas, gamybos procesas taps lankstus, lengvai valdomas; – problemos visuose gamybos procesuose taps vizualiai matomos, jos bus sprendžiamos efektyviai ir negrįžtamai, todėl bus minimizuoti gamybos defektai ir klaidų skaičius; – didės ilgalaikis organizacijos produktyvumas (gebėjimas daugiau pagaminti/suteikti paslaugų su tais pačiais resursais ir(arba) greičiau, kokybiškiau); – darbuotojai bus skatinami dalintis gerosiomis patirtimis, idėjomis ir kurti sau patrauklią darbo vietą; -  didės klientų pasitenkinimas dėl užsakymo terminų laikymosi bei ženkliai pagerėjusios aptarnavimo kokybės. Efektyvių procesų valdymas yra paremtas integraliais Lean metodais (įrankiais). Atsitiktinis atskirų metodų ar įrankių taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, todėl projekto metu numatytas sisteminis ir nuoseklus veiklos tobulinimo vadybos disciplinos įgyvendinimas. Į nuolatinį procesų tobulinimą planuojame įtraukti kuo daugiau darbuotojų, tad dirbti, taikant LEAN metodus, įmonėje planuojama apmokyti aukščiausios ir   vidutinės grandies vadovai, [...]

UAB “Selteka” sėkmingai įgyvendino ES lėšomis remiamus projektus įmonės inovatyviems produktams kurti

UAB „Selteka“ – didžiausia Rytų Europoje profesionalių OEM ir EMS paslaugų teikėja, turinti daugiau nei 50 metų patirtį elektronikos produktų rinkoje. Savo veiklą pradėjusi kaip Radijo gamykla „Banga“, 1997 metais įmonė buvo reorganizuota ir pavadinta „Selteka“ – šiandien žinoma, kaip didžiausia Rytų Europoje originalių elektronikos produktų gamintoja bei elektronikos gaminių surinkimo paslaugų teikėja. Dėka didelio dėmesio inovacijų plėtrai gamyboje bei nuolatinio gamybos technologijų tobulinimo, įmonė yra pelniusi tris Inovacijų prizo apdovanojimus. Siekiant neatsilikti nuo didėjančios konkurencijos rinkoje, UAB „Selteka“ skiria papildomai lėšų inovatyvioms investicijoms. Tam buvo nuspręsta įgyvendinti du projektus kuriuose buvo kuriami inovatyvūs produktai. Kadangi investicijos į tokius projektus yra didelės, o investicijų grąža tikėtina per ilgesnį laiką, buvo nuspręsta dalį išlaidų finansuotis ES lėšomis. LVPA, įvertinus projektų naudą, buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Su finansine parama buvo įgyvendinti šie projektai: UAB „Selteka“ kartu su partneriu UAB „Awaled“ sukūrė intelektualią LED apšvietimo sistemą, adaptuojamą skirtingoms vartotojų grupėms. Projekto metu buvo tiriama LED apšvietimo šviesos poveikis dirbančių žmonių darbingumui, produktyvumui, našumui, kaip ši, artima natūraliai šviesa veikia žmogaus emocinę nuotaiką; nustatyti įvairių vartotojų grupėms būdingus įpročius, [...]

Pranešimas apie gautą paramą

Vykdant ES struktūrinės paramos fondo remiamą projektą „UAB “Selteka” pardavimų plėtra naujose rinkose“ įmonė sudalyvavo penkiose užsienio parodose. Projektas buvo vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos Galimybės“.

Pranešimas apie gautą paramą

UAB „Selteka“ kartu su Kauno Technologijos universitetu sukūrė daugiafunkcinį multimedijos centrą, leidžiantį naudotis naujomis išplėstinėmis TV imtuvų funkcinėmis galimybėmis.

Įmonė sėkmingai užbaigė projektą „UAB „Selteka“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“

UAB „Selteka“ – viena didžiausių Rytų Europoje elektronikos produktų gamintoja. Esame lietuviško kapitalo įmonė, kurioje vienu metu vystomi du verslo segmentai: OEM ir EMS. Tokia patirtis suteikia mūsų sprendimams originalumo. OEM našaus konvejerinio darbo principus puikiai pritaikėme EMS produktų gamyboje.

UAB „Selteka“ sėkmingai įgyvendimo projektą

UAB „Selteka“ gavo Europos Sąjungos paramą pagal įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.

Pranešimas apie gautą paramą

Siekdami didinti verslo produktyvumą, UAB Selteka planuoja būti tarp pirmųjų gamintojų, Lietuvos bei užsienio rinkoms pateiksiantys didesnės pridėtinės vertės skaitmeninės TV imtuvus.

UAB “Selteka” optimizuoja įmonės verslo procesus įsidiegus VVS

UAB “Selteka” – viena didžiausių Rytų Europoje elektronikos produktų gamintoja. Esame lietuviško kapitalo įmonė, kurioje vienu metu vystomi du verslo segmentai: OEM ir EMS. Tokia patirtis suteikia mūsų sprendimams originalumo.